Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. Krystyna Jabłońska
 • Prof. dr hab. Zbigniew Kaszkur
 • Prof. dr hab. Bogdan Kowalski
 • Prof. dr hab. Maciej Kozak
 • Prof. dr hab. Wojciech Kwiatek
 • Prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz
 • Prof. dr hab. Paweł Piszora
 • Prof. dr hab. Radosław Przeniosło
 • Prof. dr hab. Marek Stankiewicz
 • Prof. dr hab. Jacek Szade
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska
Komitet Organizacyjny

 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska (Przewodnicząca Komitetu)
 • mgr Lucyna Namysł (Sekretarz Komitetu)
 • Prof. dr hab. Wojciech Kwiatek (Skarbnik)
 • dr inż. Damian Paliwoda (Edytor)
 • dr hab. inż. Marcin Sikora (Edytor)
 • Prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
 • dr inż. Bogumiła Strzelecka
 • dr inż. Paweł Syty
 • dr Tomasz Wąsowicz
 • dr inż. Leszek Wicikowski