Materiały


Streszczenia prezentacji zostaną wydrukowane w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego "Synchrotron Radiation in Natural Science" (2017). Streszczenie prezentacji musi być przygotowane w języku angielskim i musi być przesłane za pomocą formularza on-line do 20.06.2017. Formularz jest dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się na indywidualne konto przy użyciu hasła otrzymanego w e-mailu potwierdzającym rejestrację. Organizatorzy nie mogą zagwarantować, że streszczenie dosłane po 20.06.2017 ukaże się w Biuletynie.