Patron honorowy

JM Rektor Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG


Patroni

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG

Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu
Dorota Sobieniecka-Kańska