Sponsorzy

Logo MNiSW Logo Scienta Logo IRTech

Informacje

Serdecznie zapraszamy firmy komercyjne do udziału w naszej Konferencji, a tym samym do wsparcia przeglądu aktualnych osiągnięć naukowych, technologicznych oraz trendów rozwojowych z zakresu badań wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne. Zwiększenie potencjału badawczego polskich ośrodków naukowych oraz integracja środowiska użytkowników promieniowania synchrotronowego nie może odbywać się bez udziału firm zainteresowanych współpracą ze środowiskiem naukowym w Polsce. Promowanie firmy komercyjnej na konferencji jest możliwe w następujący sposób:

Sponsor Główny Konferencji
Uzyskanie statusu Sponsora Głównego Konferencji wiąże się z opłatą konferencyjną w wysokości co najmniej 5 tys. zł. netto. Sponsor Główny ma możliwość przeprowadzenia 0,5 godzinnego wykładu plenarnego lub 20 minutowego referatu, wpisującego się w tematykę wiodącą Konferencji, oraz 1,5 godzinnego warsztatu (maksymalnie dwa razy w trakcie konferencji). Wykład lub referat należy zgłosić zgodnie z zasadami opisanymi w części "Rejestracja". W opłacie sponsorskiej mieści się pełne uczestnictwo dla dwóch osób reprezentujących firmę. Osoby te powinny być zarejestrowane.


Sponsor Konferencji
Uzyskanie statusu Sponsora Konferencji, wiąże się z opłatą konferencyjną w wysokości co najmniej 2,5 tys. zł netto. Sponsor ma możliwość wygłoszenia 20 minutowego referatu lub przeprowadzenia 1,5 godzinnego warsztatu (maksymalnie dwa razy w trakcie konferencji), wpisującego się w tematykę wiodącą konferencji. Referat należy zgłosić zgodnie z zasadami opisanymi w części "Rejestracja". W opłacie sponsorskiej mieści się pełne uczestnictwo dla dwóch osób reprezentujących firmę. Osoby te powinny być zarejestrowane.


Wszyscy Sponsorzy mają możliwość:

 • umieszczenia logo i łącza do strony firmy na stronie konferencyjnej,
 • umieszczenia logo firmy w materiałach konferencyjnych,
 • postawienia firmowego banneru:
  • Sponsor Główny - w Auli i jej foyer,
  • Sponsor - we foyer Auli,
 • przekazania ulotek i gadżetów reklamowych uczestnikom konferencji na zasadach ustalonych z organizatorem.


Stoisko
Wszyscy Sponsorzy Główni i Sponsorzy mają możliwość wystawienia własnego stoiska na czas trwania konferencji w foyer za cenę 500 zł netto. Wielkość stoiska 4 m2. Organizatorzy mogą dostarczyć dwa stoliki i dwa krzesła. Stoiska o innej wielkości należy uzgodnić z organizatorami.

Stanowisko takie mogą również wykupić inne firmy, które nie muszą mieć statusu sponsora, jednak wtedy jedna osoba z firmy powinna zarejestrować się jako uczestnik konferencji i uiścić pełną opłatę konferencyjną. Pozostałe osoby ze stoiska powinny być zarejestrowana ze statusem "Inny", w afiliacji należy podać nazwę firmy - nie uczestniczą one wtedy w innych aktywnościach konferencji.


Warsztaty i wystąpienie
Każda firma może przeprowadzić promujące jej działania warsztaty lub wystąpienie wpisujące się w tematykę Konferencji. Opłata za możliwość przeprowadzenia aktywności wynosi 750 zł, aktywność może być w trakcie konferencji powtórzona tylko raz. Osoba prowadząca warsztat lub wystąpienie powinna zarejestrować się jako uczestnik konferencji i uiścić pełną opłatę konferencyjną.


Publikacja materiałów
Sponsorzy mogą umieścić w Biuletynie PTPS wraz z materiałami metodycznymi konferencji swoje materiały, zgodnie z przyjętymi zasadami publikacji.


Inne sprawy będą regulowane umowami.Wpłaty sponsorskie
Wpłaty należy dokonać zgodnie z ważnymi datami na konto:

Bank PeKaO SA I Oddz. w Krakowie
nr: 80 1240 1431 1111 0000 1045 5083
Adres: Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
NIP 677-10-88-378
Z dopiskiem: KSUPS'17, uczestnik instytucjonalny


Materiały reklamowe
Materiały reklamowe należy przesłać (zgodnie z wyznaczonymi datami) na adres:

 • materiały elektroniczne: ksups17@mif.pg.gda.pl
 • inne materiały:
 • KSUPS'2017
  Katedra Fizyki Ciała Stałego
  Wydział FTiMS, Politechnika Gdańska
  ul. Narutowicza 11/12, 80-233 GdańskKontakt
dr inż. Leszek Wicikowski
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wydział FTiMS, Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
email: lewi@mif.pg.gda.pl
telefon: (58) 347 10 30