Terminy i opłaty

WAŻNE DATY

Rejestracja

20.06.2017

Przesłanie streszczenia prezentacji
(formularz on-line)

20.06.2017

Kwalifikacja prezentacji i jej formy

30.06.2017

Opłata konferencyjna

15.07.2017

Sympozjum

04-07.09.2017


OPŁATY

Opłata konferencyjna Wniesiona do 15.07.2017 Wniesiona po 15.07.2017

Pełna

600 zł 800 zł

Ulgowa

500 zł 600 zł

Opłata ulgowa przysługuje studentom i doktorantom

Członkom PTPS z opłaconą składką członkowską przysługuje 10% zniżka

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • wyżywienie (przerwy kawowe, obiady),
 • udział w uroczystej kolacji konferencyjnej,
 • materiały konferencyjne,
 • udział w wydarzeniach towarzyszących.

Koszty dojazdu na konferencję oraz noclegi są płatne osobno.
Organizatorzy przewidują możliwość pośrednictwa w dokonaniu rezerwacji hotelowej; informacje o dostępnych miejscach w zakładce Zakwaterowanie.


Opłata za osobę towarzyszącą w wysokości 350 zł obejmuje:

 • obiady,
 • udział w uroczystej kolacji konferencyjnej,
 • udział w wycieczce.WPŁATY

Wpłaty mogą być dokonywane:

 • bezpośrednio na konto PTPS
 • Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego:
  Bank PeKaO S.A. o/Kraków 80 1240 1431 1111 0000 1045 5083

  Z dopiskiem:
  "XII KSUPS: nazwiska uczestników, za których wnoszona jest opłata"


 • za pomocą kart kredytowej
 • Należy wypełnić i wysłać na adres PTPS załączony formularz


Adres PTPS:
Polskie Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
NIP 677-10-88-378Organizatorzy uprzejmie proszą o w miarę szybkie dokonywanie wpłat