Zaproszeni Wykładowcy


 • mgr Piotr Dziawa
  Instytut Fizyki PAN, Warszawa
  Spektroskopia fotoemisyjna topologicznych izolatorów krystalicznych (Pb,Sn,Mn)Se

 • prof. Andy Fitch
  ESRF, Grenoble, France
  X-ray diffraction and scattering opportunities at ESRF

 • dr Wojciech Gawełda
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce i European XFEL, Hamburg, Niemcy
  Perspektywy naukowe przy wykorzystaniu instrumentu FXE w Europejskim Laserze Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach (European XFEL)

 • prof. Pieter Glatzel
  ESRF, Grenoble, France
  Spectroscopy at the ESRF

 • dr hab. Julien Guthmuller
  Politechnika Gdańska, Gdańsk
  Calculation of resonance Raman and photoelectron spectra of molecules using quantum chemistry methods

 • dr Maciej Jankowski
  ID03, ESRF, Grenoble, Francja
  Dyfrakcyjne metody badania powierzchni

 • dr Katarzyna Jarzembska
  Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  Tracing structure-property relationships in crystals of selected photoactive copper(I) coordination complexes

 • dr inż. Radosław Kamiński
  Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  High-pressure single-crystal X-ray diffraction studies of organic-inorganic compounds at ID15B beamline at ESRF

 • prof. dr hab. Jacek J. Kołodziej
  Uniwersytet Jagielloński i Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Kraków
  UARPES – Linia badawcza dla kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

 • dr inż. Marta Łabuda
  Politechnika Gdańska, Gdańsk
  Badanie rozpadu cząsteczek za pomocą metod chemii kwantowej

 • prof. Krystyna Ławniczak-Jabłońska
  Instytut Fizyki PAN, Warszawa
  Rentgenowska absorpcja jako metoda do charakteryzacji nowych materiałów - przegląd unikatowych informacji jakie oferuje

 • dr Joanne Mc Carthy
  ESRF, Grenoble, France
  Access to ESRF beamtime, proposal review and tips for writing proposals

 • dr hab. Marcin Nowotny
  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
  Biologia strukturalna

 • prof. Harald Reichert
  ESRF, Grenoble, Francja
  The next step in the exploitation of storage-ring-based high energy X-ray sources

 • dr Ryszard Sobierajski
  Instytut Fizyki PAN, Warszawa
  Polskie doświadczenia z wykorzystaniem femtosekundowych impulsów rentgenowskich w Eu-XFEL

 • prof. dr hab. Marek Stankiewicz
  Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Kraków
  Synchrotron SOLARIS - dziś i jutro

 • prof. dr hab. Jacek Szade
  Uniwersytet Śląski, Katowice i Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Kraków
  Plany rozwoju linii badawczych SOLARIS-a

 • dr hab. Jakub Szlachetko
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce i Swiss Light Source, Villigen, Szwajcaria
  Nieliniowe oddziaływanie promieniowania X z materią na źródłach XFEL

 • dr Adriana Wawrzyniak
  Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Kraków
  Synchrotron Solaris - od uruchomienia do pierwszych eksperymentów

 • dr Marcin Zając
  Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Kraków
  Status and first results of the PEEM/XAS beamline commissioning process